Топ цени на поликарбонатни плоскости. Поръчки на 0887 82 82 28

ПОДДЪРЖАНИ НА СКЛАД ПЛОСКОСТИ ОТ
СТРУКТУРЕН и ПЛЪТЕН ПОЛИКАРБОНАТ С РАЗМЕРИ 2100мм/6000мм:

ПЛЪТЕН ПОЛИКАРБОНАТ 3мм прозрачен /2050х3050мм/

ПЛЪТЕН ПОЛИКАРБОНАТ 4мм прозрачен /2050х3050мм/

ПЛЪТЕН ПОЛИКАРБОНАТ 4мм бронзе /2050х3050мм/
Поликарбонат 4 мм прозрачен (кристал или безцветен)

Поликарбонат 4 мм син
Поликарбонат 4 мм кафяв (опушен или бронзе)поликарбонат-Бортон-ООД-300x199

Поликарбонат 4 мм опал (бял)
Поликарбонат 4 мм зелен
Поликарбонат 6 мм син
Поликарбонат 6 мм прозрачен (кристал или безцветен)
Поликарбонат 6 мм зелен
Поликарбонат 6 мм кафяв (опушен или бронзе)
Поликарбонат 6 мм опал (бял)
Поликарбонат 6 мм жълт
Поликарбонат 6 мм червен
Поликарбонат 8 мм син
Поликарбонат 8 мм прозрачен (кристал или безцветен)
Поликарбонат 8мм опал (бял)
Поликарбонат 8 мм кафяв (опушен или бронзе)
Поликарбонат 8 мм зеленполикарбонат-Бортон-ООД1-300x224

Поликарбонат 10 мм прозрачен (кристал или безцветен)
Поликарбонат 10 мм опал(бял)
Поликарбонат 10 мм кафяв (опушен или бронзе)
Поликарбонат 10 мм зелен
Поликарбонат 10 мм син
Поликарбонат 10 мм сив
Поликарбонат 16 мм прозрачен (кристал или безцветен)
Поликарбонат 16 мм опал (бял)
Поликарбонат 16 мм син
Поликарбонат 16 мм кафяв (опушен или бронзе)