Полиетилен терефталат-гликол

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

  1. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩ ЗА ТЕРМОФОРМОВАНЕpetg1
  2. ВИСОКА ЯКОСТ НА СЧУПВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР
  3. УДОБНА ЗА ПЕЧАТАНЕ ПОВЪРХНОСТ
  4. ВИСОКА СТЕПЕН НА ПЛАСТИЧНОСТ, ПОЗВОЛЯВАЩА СТУДЕНО ОГЪВАНЕ ДО МАЛЪК РАДИУС
  5. ВИСОК КЛАС НА УСТОЙЧИВОСТ НА АГРЕСИВНА ХИМИЧЕСКА СРЕДА
  6. ГОДЕН ЗА ОПАКОВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /БЕЗВРЕДЕН ПРИ ПРЯК КОНТАКТ/

PETG дава практически неограничени възможности за използуване, вариращи от хранително-вкусовата промиш-леност до реклама, остъкляване, изработка на навеси, светли части на покриви, фармацевтични опаковки и др.

Полиетилен терафталат – гликолът се обработва лесно даже при ниски температури, което води до икономия на енергия в производствения процес и висока производителност.
petg2Когато е изработен с UV-защитен слой, PETG придобива висок клас на атмосферна устойчивост и има 10-годишна гаранция. Този вид пластмаса притежава отлична прозрачност и светлопропускливост.

Температурен диапазон на използуване – от -40 до +92.5 градуса

Светлопропускливост – до 90% от тази на стъклото, в зависимост от дебелината.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  1. изработка на термоформовани прозрачни съдове и кутии – директен заместител на стъклото
  2. защитно остъкляване на рекламни надписи, постери, специално медицинско оборудване, ценови табла, контейнери, опаковки за фармацията
  3. навеси, светли части на покриви, остъкляване на превозни средства

СТУДЕНО ОГЪВАНЕ

При студено огъване е необходимо да се има пред вид минималния радиус, който е равен на 150 пъти дебелината на листа.

ТЕРМОФОРМОВАНЕ

Извършва се при температура от 120 до 180 градуса

petg3petg4